Gaf-Deac Ioan

Setup Menus in Admin Panel

Activitatea administrației publice locale din Sectorul 4

cls4-620x400

Ordinea de zi a sedintei extraordinare din 05.10.2016

Ordinea de zi a fost propusă de executiv prin Dispoziția Primarului Nr. 1450/03.10.2016

  • Proiect de Hotărâre privind acordarea sponsorizării pentru construcţia unui monument în Piaţa Bucur din Sectorul 4 Bucureşti, în memoria tragicului eveniment din Clubul Colectiv. [Detalii]
cls4-620x400

Ordinea de zi a sedintei ordinare din 29.09.2016

Ordinea de zi a fost propusă de executiv prin Dispoziția Primarului Nr. 1221/23.09.2016

cls4-620x400

Ordinea de zi a sedintei ordinare din 12.08.2016

Ordinea de zi a fost propusă de executiv prin Dispoziția Primarului Nr. 1214/05.08.2016

Completarea Ordinii de zi propusă de executiv prin Dispoziția Primarului Nr. 1218/05.08.2016

fraud-alert-credit-report

PLANGERE PREALABILA - NERESPECTAREA LEGII PENTRU PROIECTELE PROPUSE PE ORDINEA DE ZI

Subsemnatul Ioan I. Gâf-Deac, având funcția de consilier local în Consiliul Local al Sectorului 4, în temeiul art. 1 şi art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind Contenciosul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, formuleaz prezenta

PLÂNGERE PREALABILĂ

împotriva Dispoziției Primarului Sectorului 4, Nr.1214/05.08.2016 privind convocarea Consiliului Local Sector 4 în data de 12.08.2016.

Prin Dispoziția Primarului Sectorului 4, Nr.1214/05.08.2016 privind convocarea Consiliului Local Sector 4 în data de 12.08.2016 se propune, în anexă, ordinea de zi a ședinței de consiliul local, cu proiectele propuse de Primarul Sectorului 4, Dl. Daniel Băluță, spre a fi dezbătute de către organul deliberativ.

Cea mai mare parte a proiectelor de hotărâre incluse în Anexa, parte integrantă a Dispoziției Primarului Sectorului 4, Nr.1214/05.08.2016, respectiv proiectele de hotărâre cu caracter normativ NU ÎNTRUNESC DISPOZIȚIILE ȘI CERINȚELE LEGALE PENTRU A PUTEA FI DEZBĂTUTE în ședința Conslilului Local Sector 4 din data de 12.08.2016, din perspectiva dispozițiilor cu privire la transparența decizională, informarea publicului și punerea acestora în dezbatere publică precum și a dispozițiilor legale privind organizarea și funcționarea consiliilor locale.

cls4-620x400

Ordinea de zi a Sedintei Ordinare a CLS4 din data 29.07.2016

Ordinea de zi a fost propusă de executiv prin Dispoziția Primarului Nr. 1102/25.07.2016

Gâf-Deac I. Ioan  © 2016 - Toate drepturile sunt rezervate.